Polacy muszą mieć równe prawa

- My zawsze uważamy i uważaliśmy, że Polska jest jedna, a Polacy niezależnie gdzie się urodzili muszą mieć równe prawa - od równych praw po redystrybucję dóbr. Naszym celem jest zabezpieczenie obywateli przed naruszaniem praw, przed przestępstwami. Temu służy wymiar sprawiedliwości, temu służy policja - powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Grodziska.

Prezes PiS mówił o komisariacie, który został w Grodzisku zlikwidowany.
- Nie jest to wydarzenie jednostkowe. Tego typu likwidacji było setki w całym kraju. Polskie państwo się zwija. Likwidowane są szkoły, nawet szpitale, domy kultury, połączenia komunikacyjne, różne urzędy i instytucje. To jest zjawisko bardzo negatywne. Państwo, które ma służyć obywatelom, ich obsługiwać się z tego wycofuje (...) My temu się przeciwstawiamy. To proces związany ze sposobem rządzenia, który jest skrajnie niewydajny - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Lista aktualności