Materiały programowe

Materiały programowe

Projekty ustaw podatkowych

Projekt „Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej”

Projekt „Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”

Projekt „Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy”

„Program Rodzina 500+”

Projekt „Narodowy Program Zatrudnienia”

Projekt „Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego”

Projekt „Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych”