Beata Szydło

Beata SzydłoJestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Mam 52 lata. Pochodzę z Przecieszyna - miejscowości położonej w gminie Brzeszcze w Zachodniej Małopolsce. Z sentymentem wspominam ciepło mojego rodzinnego domu. Nie brakowało w nim wsparcia, ale i dyscypliny. Rodzice ciężko pracowali. Tata był górnikiem.

Od dziecka lubiłam czytać. W świat książek jako pierwsza wprowadzała mnie mama. Ta pasja została mi do dzisiaj. Miałam szczęście do dobrych szkół i dobrych nauczycieli. Edukację rozpoczęłam w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzeszczach, której patronem od 1982 roku jest Stanisław Staszic. Potem uczyłam się w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. Lubiłam się uczyć. Lubiłam też sport, szczególnie gry zespołowe i zdrową sportową rywalizację. Moje przyjaźnie z czasów szkolnych przetrwały próbę czasu. Goszcząc niedawno na rozpoczęciu roku w mojej szkole podstawowej życzyłam uczniom pierwszej klasy, aby oni również mieli takie szczęście.

Na studia z rodzinnego Przecieszyna przeniosłam się do Krakowa. Studiowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doskonale pamiętam czas spędzony na wykładach, czy w bibliotece nad książkami i notatkami. Pamiętam wspólne przygotowania do egzaminów i zajęcia Studenckiego Klubu Sportowego. Szczególnie drużyny piłki ręcznej, w której grałam. W czasie studiów poznałam mojego męża Edwarda. Założyliśmy rodzinę, mamy dwóch synów: Tymoteusza i Błażeja.


Beata SzydłoW 2004 roku zostałam stypendystką departamentu stanu USA

w ramach programu „International visitors”, w obszarze projektu „Rewitalizacja i restrukturyzacja terenów poprzemysłowych”. Czas spędzony w Waszyngtonie wiele mnie nauczył.

Zaraz po studiach rozpoczęłam w Krakowie pracę zawodową. W latach 1995-1997 byłam kierownikiem Libiąskiego Centrum Kultury, które tworzyłam od podstaw. Wypracowane przeze mnie oraz pracowników Centrum zasady działania organizacji okazały się na tyle skuteczne, że z naszych pomysłów korzystały z powodzeniem inne gminy.

W 1998 r. zostałam Burmistrzem Gminy Brzeszcze- najmłodszym burmistrzem w Małopolsce. Wokół siebie skupiłam grono współpracowników, z którymi wiele udało nam się zrobić. Brzeszcze były jedną z pierwszych gmin, które realizowały inwestycje drogowe wspólnie z województwem. Wtedy nie było to takie oczywiste. Część środków na realizację inwestycji wyłożyła gmina, resztę - województwo. Byliśmy pionierami. Zapoczątkowaliśmy funkcjonowanie modelu współpracy województwa z gminami, który dziś jest normą.

Wybudowaliśmy rondo „Pod Górnikiem”. Kontynuowaliśmy kanalizację gminy. Potem był basen, dla dokończenia którego pozyskaliśmy konieczne dofinansowanie. Przezwyciężyliśmy wszystkie trudności. To tylko niektóre inwestycje, które wraz z moimi współpracownikami oraz mieszkańcami gminy udało się nam zrealizować.


KonwencjaW 2002 r. zostałam wybrana radną sejmiku województwa małopolskiego.

To był dla mnie bardzo ważny sygnał, że moja praca w gminie została zauważona i doceniona. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach późniejszych wyborów parlamentarnych. Zostałam posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Moja praca w Sejmie to, oprócz działalności na rzecz mieszkańców mojego okręgu wyborczego, czas ciężkiej pracy nad projektami ustaw dotyczącymi gospodarki i samorządu terytorialnego. Zajęłam się także sprawami związanymi z finansami publicznymi. Współtworzyłam m. in. poselski projekt ustawy o podatku dochodowym oraz poselski projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Opracowywałam projekt ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia. Widząc problemy polskiego górnictwa oraz bezradność obecnego rządu zaangażowałam się w prace nad ustawą o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz wielu innych ustaw.

Zostałam wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 r. podczas wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej byłam szefem sztabu Andrzeja Dudy. Wraz z Nim jeździłam po Polsce. Słuchałam i rozmawiałam z Polakami. Dziś wciąż to robię. Nadzieja i entuzjazm, jaką widzę w oczach zwykłych ludzi w każdym zakątku naszego pięknego kraju, daje mi siłę i przekonanie, że dobra zmiana w Polsce jest konieczna i jest możliwa!


1_new     2_new